Bayrak İmalatı
türk bayrak imalatı

Bayrak İmalatı

Bayrak İmalatı

Bir milletin, belli bir topluluğun ya da bir kuruluşun simgesi olarak kullanılmakta olan, renk ve biçimle özel bir hal almış; genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş veya sancağa bayrak denilmektedir. Bayraklar, milletler için ayrı bir önem taşımakta; her millet kendine özgü bir biçimde bayrağına saygı göstermektedir. Özellikle bizim bayrağımız, şehitlerimizi ve onların üzerine yansıyan ay ve yıldızı betimlemesiyle birlikte daha büyük kutsal anlamlar taşımaktadır. Yani canımızı feda ederek kazanmış olduğumuz bağımsızlığımızın sembolü olarak bayrağımızı görürüz. Bizim için bu denli önemi olan bayraklar, pek tabii ki özel günlerimizde de yerini almaktadır. Resmi törenlerde, milli bayramlarda, düğünlerde, sünnetlerde, maçlarda, okullarda ve daha pek çok yerde bayrağımız kullanılır. Bayrak bu şekilde yaygın bir biçimde kullanıldığından bayrak imalatı hususu da fazlasıyla ön plana çıkmaktadır.

Bayrak Nedir?

Bayrak; ülkelerin ve milletlerin gerektiği gibi değer verdiği kumaştan üretilmiş olan kıymetli bir nesnedir. Bayraklar birkaç istisna dışında genel itibarıyla kare şeklindedir. Türk bayrağı, belli bir mevzuat çerçevesinde belirlenmiş ve o doğrultuda imal edilen bir bayrak çeşididir. Türk bayrağı imalatı da bu mevzuat çerçevesinde yürütülür. Bayrağın hangi malzemeden üretildiğinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan bayrağın kendisidir. Bu yüzden bayrak söz konusu olduğunda herkesin saygılı ve özenli bir şekilde hareket etmesi gerekir.

1936 yılında kabul edilen Türk bayrağı, her yıl pek çok amaçla kullanılan önemli bir nesnedir. Bu bakımdan mevzuatta belirtilen ölçülerde üretilmiş olması son derece mühimdir. Ayrıca Türk bayrağı; yamalı, yırtık, sökük, delik, kirli, soluk ve kırışık olmaz. Bu tarz durumlardan, manevi değerlerimizi fazlasıyla olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle kaçınmalıyız. Bununla birlikte; bayrak elbise şeklinde giyilmez, üzerine oturulmaz ve ayak basılan yere konulmaz. Örtü niyetiyle kullanılmaz. Bayraktan; poşet, çanta ve diğer taşıma araçları oluşturulamaz. Bunların bayrağa saygısızlık olduğu ortadadır. Bayrak imalatı yapan tüm firmaların da bu sayılan maddeleri dikkate alması ve o doğrultuda imalat yapması gerekir. Bayrak imalatı yoluyla maddi bir değerden çok manevi bir değer ortaya konmuş olur. 

Author

editor