Bayrak İmalatı
bağcılar bayrak imalatı

İstanbul Bayrak İmalatı

Bağcılar Bayrak İmalatçı

Bayrak; bir milletin kendine has özellikleriyle oluşturduğu ve bunu simgeleştirdiği, biçim ve renk yoluyla farklı bir hale bürünen ve çoğunlukla dikdörtgen şeklinde olan kumaş veya sancağa denilmektedir. Bir ulusun bağımsızlığını temsil etmesi bakımından bayrağın farklı bir misyonu bulunmaktadır. Bu yüzden, bayrak diğer tüm nesnelere göre daha üstün tutulur ve bayrağa saygı gösterilir. Her milletin kendine göre bir anlam yüklediği bayrağın bizim açımızdan önemi daha da fazladır. Bir savaş sırasında şehitlerimizin kanına yansıyan ay ve yıldızın oluşturmuş olduğu bayrağımız bağımsızlığımızı simgelemektedir. Günümüzde her evde bulunan bayraklar milli bayramlarda ve özel günlerde asılır; önemli bir görevi yerine getirir. Belirli bir mevzuat çerçevesinde üretilen bayraklar, İstanbul bayrak imalatçıları tarafından çok sayıda üretilmektedir.

Bayrak Sözcüğü Ne Anlama Gelir ve Kökeni Nereye Dayanır?

Bayrak sözcüğü köken olarak batrak kelimesinden gelmektedir. Oğuzlar tarafından batrak olarak kullanılan kelime; Uygurlarda batırmak, saplamak fiilleri için kullanılmakta olan batruk şeklindeydi. Eski Türklerde toprağa saplanan ve batırılan mızrağa, hanedanlığı temsil eden renklerde kumaş ve ipler asılırdı. Mızrağın ucuna da kağanlık alameti olarak altın ya da değerli madenlerden kurt başı takılırdı. Toprağa batırılan mızrak manasına gelen sözcük, zamanla dalgalanan milli simgeye doğru dönüşmüştür.

Bayrak kullanımı genel olarak incelendiğinde; Antik çağlardan günümüze gelene kadar pek çok savaşta yer aldığı ve pek çok savaşa tanıklık ettiği görülecektir. Birçok millet tarafından farklı manalara gelen semboller olarak taşınmıştır. Ayrıca daha önce askeri amaçlarla kullanılan bayraklar bir zaman sonra denizcilikte bir iletişim simgesi haline de gelmiştir. Daha sonra milliyetçilik akımının fazlasıyla artmasıyla birlikte bayrağın milli simge haline gelmesi kaçınılmaz olmuş ve milletler tarafından yaygın şekilde kullanılır hale gelmiştir.

Bayrak, yüklenmiş olduğu misyonuyla pek çok simgenin önünde yer almış ve milletler tarafından daima üstün tutulmuştur. Bu yüzden bayrakların yırtık, sökük ve kırışık olması istenmez. Bunun yanında bayrakların, kaliteli kumaştan üretilmesi de gerekir. Bağcılar bayrak imalatçı tarafından istenilen ölçü ve ebatlarda bayraklar, kaliteli kumaş kullanılarak üretilmektedir.

Author

editor