Bayrak İmalatı
parti bayrak imalatı

İstanbul Parti Bayrak İmalatı

Parti Bayrak İmalatçısı

Bayraklar, genellikle önem verilen birtakım hususları öne çıkarması bakımından simge veya sembol olarak görülmüş unsurlardandır. Parti bayrakları da partilere ait çeşitli desen ve motiflerin yer aldığı, değişik ebat ve şekillerde üretilen, reklam ve tanıtım amacıyla kullanılan nesnelerdir. Parti bayrakları, o partiye ilişkin tüm il ve ilçe temsilciliklerinde bulundurulur ve asılıdır. Ayrıca partiye ilişkin herhangi bir organizasyonda da parti bayrakları yerini alır. Bununla birlikte parti bayraklarının en çok görüldüğü dönemler, seçime gidilen dönemler olmuştur. Partiler; reklamlarını yapabilmek, adaylarını daha iyi tanıtabilmek ve ayırt edici olması bakımlarından parti bayraklarını kullanırlar. Bu bakımdan parti bayrakları, bir partinin en çok ihtiyaç duyduğu nesnelerin başında gelir. Hal böyle olunca da parti bayrak imalatçısı çok sayıda bayrak imal etmek durumundadır.

Parti Bayrakları

Daha çok seçim dönemlerinde ve çeşitli organizasyonlarda kullanılan parti bayrakları, bir partiyi temsil eden en önemli unsurların başında gelmektedir. Partiye ait logo ve sembol en iyi parti bayrağı yoluyla kamuoyuna duyurulur. Parti bayrakları böylesine çok ihtiyaç duyulduğu vakitlerde, standart bir şekilde üretilebildiği gibi istenilen ölçülerde veya ebatlarda da üretilebilmektedir. Parti bayrakları parti amblemlerine uygun bir şekilde tasarlanmaktadır. Dolayısıyla parti amblemleri belirlenirken mevzuat çerçevesinde ve mevzuata aykırı olmayacak bir şekilde parti ambleminin belirlenmesi gerekir. Buna her parti gereken hassasiyeti göstermek ve dikkat etmek zorundadır.

Parti bayrakları yaygın bir şekilde kullanıldığından çok sayıda üretim siparişi verilmektedir. Sipariş verilirken parti bayraklarının yeterli kaliteye sahip olması istenilmektedir. Çünkü parti bayrakları, partiyi temsil eden ve onu simgeleştiren bir semboldür. Bu bakımdan, özenli ve titiz bir şekilde üretilmeli ve aynı şekilde dağıtımı gerçekleştirilmelidir.

Parti bayrak imalatçısı, partinin istekleri doğrultusunda kaliteli ve estetik bayrak üretmelidir. Baskıda kullanılan mürekkeplerin, sıcaklarda solma ve yağmurlarda akma yapmayacak şekilde kaliteli mürekkep olmasına dikkat edilmelidir. Bayrakların asma iplerine bağlanacağı noktaların tutunduğu yüzeye uyumlu bir şekilde üretilmiş olması gerekmektedir. Parti bayrak imalatçısı, bu özelliklere dikkat ederek ve gerekli özeni göstererek parti bayrağı imal etmelidir.

Author

editor